Kontakt

Adresa: Dimitrija Tucovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 66 6546697   
 

Web sajt: http://www.zrkminaqua.rs

PIB:     101920147

Broj računa:   355-1005407-25